Referendum
in Zulte

Klant: gemeente Zulte
Case: communicatie over de volksraadpleging over het administratief centrum

Referendum
in Zulte

Klant: gemeente Zulte
Case: communicatie over de volksraadpleging over het administratief centrum

Het gemeentebestuur van Zulte had grote plannen. Een nieuw administratief centrum aan de kerk van Olsene, niet op de locatie van het oude gebouw aan de ene kant, maar aan de andere kant van de kerk op het plein dat als parkeerplaats dienstdeed. De oppositie zag dat niet zitten, en verzamelde voldoende stemmen om een volksraadpleging op te zetten. De vraag was eenvoudig, wil je het nieuwe administratief centrum aan de ene of aan de andere kant van de kerk?

De stemgerechtigde burgers moesten goed en objectief geïnformeerd worden over de twee alternatieven.

Een volksraadpleging organiseren is minder eenvoudig. De stemgerechtigde burgers moesten goed en objectief geïnformeerd worden over de twee alternatieven. Zowel het gemeentebestuur als de aanvrager van de volksraadpleging leverden info voor een folder die beide opinies correct weergaf. Infovergaderingen in alle deelgemeenten van Zulte boden ook mondeling correcte info over beide kanten. En ook de pers had nood aan informatie. Involved beet zich erin vast. Alle nuance van de voorstellen meegeven, in een taal die de burgers correct informeert en waar beide kanten vertrouwen in hebben. De stemming verliep vlot, de opkomst was groot en uiteindelijk heeft de ‘neen’ stem het gehaald en kwam de nieuwbouw er op de plaats van het oude gebouw.

#Zulte #Olsene #volksraadpleging #neutraliteit #brochure #infovergaderingen

  • strategisch communicatieadvies

  • stakeholderoverleg

  • folder

  • infosessies

  • persberichten

  • strategisch communicatieadvies

  • stakeholderoverleg

  • folder

  • infosessies

  • persberichten