Woonrecht
in Zonnebeke

Klant: gemeente Zonnebeke
Case: infosessie over wonen op ongeschikte locaties

Woonrecht
in Zonnebeke

Klant: gemeente Zonnebeke
Case: infosessie over wonen op ongeschikte locaties

Zonnebeke heeft een probleem. Volgens het gewestplan beschikt de gemeente over enkele zones voor verblijfsrecreatie. Niets mis mee, veel mensen willen er in het weekend genieten van hun buitenhuisje. Maar na verloop van tijd vonden sommige mensen het er zo goed dat ze er permanent bleven wonen. En dat is niet de bedoeling, het blijft een zone voor recreatie, geen woonzone. De wetgever voorzag een uitdoofscenario, zodat mensen niet zomaar uit hun woning werden verdreven. Een zogeheten ‘declaratief attest van woonrecht’.

Het attest krijg je niet zomaar. Het huis moet technisch geschikt zijn en aan alle normen voldoen voor permanente bewoning. En het woonrecht vervalt als je het huis verkoopt aan nieuwe eigenaars. En je krijgt het attest niet automatisch, het moet aangevraagd worden met een formulier. Ingewikkeld allemaal. Involved kreeg de opdracht alles haarfijn uit te leggen aan de bewoners tijdens een infomoment. Complexe regels op vlak van ruimtelijke ordening uitleggen aan verontruste bewoners met een hoofd vol vragen, dat vergt heel wat empathie en talent om moeilijke dingen eenvoudig te verwoorden.

#Zonnebeke #ruimtelijkeordening #weekendhuisjes #vertaalslag #infovergadering

  • strategisch communicatieadvies

  • infosessie

  • strategisch communicatieadvies

  • infosessie