Stroomgebieden
in beeld

Klant: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Case: opmaak kaarten van afstroomgebieden

Stroomgebieden
in beeld

Klant: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Case: opmaak kaarten van afstroomgebieden

“Waar water loopt”. Het zou de titel van een bestseller kunnen zijn. Maar dat is het niet. Wat dan wel? De essentie van een reeks kaarten over waterlopen in Vlaanderen, van de Gaverbeek tot de IJse en van de Heulebeek tot de Grote Nete. De Vlaamse Milieumaatschappij wil de waterlopen in beeld brengen, van bron tot monding. Overzichtelijk en herkenbaar, dat is het plan. Een opdracht op het lijf geschreven van Involved.

Kronkeldewonkel

Waterlopen meanderen van links naar rechts, nu eens door een natuurgebied, dan door een dorpskern, en passant ook door landbouwgebied en hier en daar onder een snelweg. Je ziet ook hoe ze vertakken en gaandeweg een heus netwerk vormen. Dope! Symbolen geven ook aan waar zich een watermolen bevindt, een rioolwaterzuiveringsinstallatie, een gecontroleerd overstromingsgebied, … Handig toch, zo’n helder overzicht van een afstroomgebied?

#vmm #kaarten #stroomgebieden #metdestroommee #kronkeldewonkel #vanbrontotmonding #water

  • kaarten

  • illustraties

  • kaarten

  • illustraties

VMM: opmaak van kaarten van afstroomgebieden