Overleg in
de Liereman

Klant: Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Case: dialoog over natuurinrichtingsproject de Liereman

Overleg in
de Liereman

Klant: Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Case: dialoog over natuurinrichtingsproject de Liereman

De Liereman in de noordelijke Kempen is een bijzonder gebied, met heide, bossen en vennen. Met klokjesgentiaan, rugstreeppad en nachtzwaluw. Met uitzonderlijke prehistorische vondsten en een lange geschiedenis van heidevorming en ontginning. Met ook één van de oudste erkende natuurgebieden van ons land. Maar ook met duizend grondeigenaars, en met florerende landbouw. Toen de VLM het natuurinrichtingsproject de Liereman uitrolde, moest daar zeker mee in gesprek gegaan worden. En dat is iets voor Involved.

Dialoog met de eigenaars

Om een zinvol gesprek te voeren moeten alle kaarten op tafel liggen. Involved koos daarom eerst voor een uitgebreide onlinebevraging, en op basis van de resultaten een serie workshops in kleinere groepen. VLM kreeg zo waardevolle inzichten van de verschillende betrokkenen. Ze kon met hun zorgen en toekomstbeelden rekening houden bij het uittekenen van het natuurontwikkelingsproject. Dialoog rendeert, en heeft ervoor gezorgd dat de Liereman floreert.

#natuur #dialoog #deliereman #Turnhoutsvennengebied #biodiversiteit #grondeigenaars #krrrkrrrzeiderugstreeppad

  • stakeholderoverleg

  • bevraging

  • workshops

  • stakeholderoverleg

  • bevraging

  • workshops