Basisdemocratie
in Torhout

Klant: stad Torhout
Case: straatoverleg over de Pottebezemstraat

Basisdemocratie
in Torhout

Klant: stad Torhout
Case: straatoverleg over de Pottebezemstraat

Wie op afbeeldingen voor de Pottebezemstraat in Torhout googelt komt ze ongetwijfeld tegen. Opvallende geelzwarte betonblokken die er het verkeer stremden en de straat de bijnaam legoland gaven. Heel vervelend allemaal. De Pottebezemstraat is bijzonder gevoelig voor sluipverkeer en laagvliegers, en de stad heeft al de ene na de andere proefopstelling uitgeprobeerd om dit te verhelpen, maar het gemor en de zurigheid hielden aan. Daarom schakelde ze Involved in. Torhout wilde een échte oplossing in samenspraak met de bewoners van de straat

De bewoners van de straat werkten actief samen om de problemen op te lossen. Basisdemocratie in de praktijk.

De aanpak van Involved was een drietrapsraket. Een eerste dubbele werksessie waarin de bewoners aangaven waaraan een goede oplossing moet voldoen. Dus zonder al zelf te beginnen tekenen of ontwerpen. Een huiswerk gaf vervolgens de bewoners de kans de MoSCoW methodiek toe te passen op mogelijke elementen in hun straat: must haves, should haves, could haves en won’t haves. En ten derde gaf een volgende dubbele sessie de bewoners de kans om de inrichting van de straat uit te tekenen. Heel letterlijk, met de resultaten direct op een scherm. Dit alles leidde tot een gedragen voorstel waarmee de ontwerper aan de slag kon. Die maakte een overgangsopstelling op volgens de ideeën van de burgers. En later, als de riolering heraangelegd wordt, komt er een definitieve oplossing voor de miseriestraat. De sessies waren voor velen een verrassing. Van zurigheid geen sprake, van profilering evenmin. De bewoners van de straat werkten actief samen om de problemen op te lossen. Basisdemocratie in de praktijk.

#Torhout #lego #miseriestraatje #samenwerken #zonderzurigheid #draagvlak

  • werkgroepen

  • digitaal huiswerk

  • straatoverleg

  • werkgroepen

  • digitaal huiswerk

  • straatoverleg