Een eigen keurmerk
voor Roeselare

Klant: stad Roeselare
Case: experimentele campagne over de klimaatswitch

Een eigen keurmerk
voor Roeselare

Klant: stad Roeselare
Case: experimentele campagne over de klimaatswitch

De stad Roeselare is de Vlaamse hoofdstad van de warmtenetten. Per hoofd van de bevolking hebben ze meer meter warmtenet dan waar ook. En dat kadert in een oude maar levendige traditie van aandacht voor duurzame energie. Roeselare neemt dan ook het voortouw in de uitbouw van haar warmtezoneringskaart. Maar de stad kijkt ook sterk naar haar burgers en haar partners. Wat kunnen we samen doen voor de klimaatswitch?

Involved dook onder in drie heel verschillende Roeselaarse wijken, op zoek naar de randvoorwaarden waaraan een goede warmtetransitie moet voldoen. In het winkelhart gebruikten we professionele webinars met de winkeliers. In de volkswijk Krottegem werkten we met meedenkers, met allerhande methodieken tot en met een caféquiz in een gezellig bruin café: café Breda voor de kenners. In de sociale wijk Verzonken Kasteel smukten we een kijkwoning helemaal op, samen met De Mandel, de sociale verhuurmaatschappij daar. Uit die drie experimenten volgde een handig draaiboek voor verdere wijken. Alles verdiende een goede communicatiecampagne, waaraan we bijdroegen met onder meer mooie infographics voor de ladder van verwarmen en nog zeven andere kwesties. En we ondersteunden de eerste publieke meeting van de vernieuwde Klimaatcoalitie. Maar graag gingen we nog een stapje verder. We brachten de installateurs van verwarmingstoestellen samen, stelden met hen een charter op, lieten het tekenen en beloonden de duurzame voorlopers met een keurmerk. Dit kleeft nu op menig bestelwagen in de streek van Roeselare.

#Roeselare #warmtetransitie #participatiemethodieken #cafebreda #infographics #kennisdelen #charter #keurmerk

 • communicatiecampagne

 • buurtoverleg

 • webinars

 • caféquiz

 • infographics

 • draaiboek

 • keurmerk

 • charter

 • expertenoverleg

 • communicatiecampagne

 • buurtoverleg

 • webinars

 • caféquiz

 • infographics

 • draaiboek

 • keurmerk

 • charter

 • expertenoverleg