Burgers denken
na over ruimte

Klant: provincie West-Vlaanderen
Case: grootschalige participatie voor het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Burgers denken
na over ruimte

Klant: provincie West-Vlaanderen
Case: grootschalige participatie voor het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

100 op 100 op 100. Een goed resultaat? Wij hopen het. Maar het gaat hier wel over 100 politici, 100 experten en 100 inwoners van de provincie die voor een bepaalde tijd een ‘plaatsbepaler’ werden. Zij dachten mee na over hoe we in de toekomst onze ruimtelijke ordening moeten organiseren. 300 mensen dus, een onverhoopt succes.

Involved deelde de provincie op in 5 regio’s, want zeg nu zelf, in Roeselare wonen is anders dan aan de zee en iemand van Heuvelland is geen Waregemnaar. Per regio organiseerden we een infosessie zodat iedereen goed mee was in den draai. Nadien gingen de burgers samen met de experten en politici all the way tijdens 2 workshops. We eindigden met een feedbackmoment voor alle regio’s samen waarop de resultaten werden voorgesteld. Een fijn project waarvan er meer zouden moeten zijn.

#geefmeruimte #West-Vlaanderen #allemaalsamen #oplossingenzoeken #ruimtelijkbeleid #West-VlaanderenGeeftHetVoorbeeld

  • infosessies

  • workshops

  • stakeholderoverleg

  • procesbegeleiding

  • infosessies

  • workshops

  • stakeholderoverleg

  • procesbegeleiding