Lokaal
en duurzaam

Klant: provincie Oost-Vlaanderen
Caseparticipatie over de energietransitie in Eeklo

Lokaal
en duurzaam

Klant: provincie Oost-Vlaanderen
Caseparticipatie over de energietransitie in Eeklo

De stad Eeklo omschrijft zichzelf als een pionier op vlak van duurzame energie in Vlaanderen. Terecht, want Eeklo houdt er al decennialang een eigen visie en een lokaal draagvlak voor hernieuwbare energie op na. Daarnaast zijn ze fan van de coöperatieve aanpak en zetten ze hard in op participatie. Top. De wijk Oostveld volgt diezelfde visie. Warmtepompen en een warmtenet moeten zorgen voor een duurzame verwarming van de huizen. Ook de provincie Oost-Vlaanderen was mee in dit verhaal.

Huh? Hoe begin je daaraan? Hoe zorg je dat de man in de straat enthousiast raakt van een duurzaam idee? En hoe zorg je dat de soms erg waardevolle ideeën van diezelfde mens tot bij de beleidsmakers en technici geraken? Involved kan dat. Alle methodieken van storytelling over persona’s tot en met een buurtparlement werden uit de mouw geschud. Er kwamen workshops met gewone, uitgelote burgers, en met lokale warmte-experten. Denk hierbij maar aan de architect uit de buurt of de installateur van achter de hoek. Wat viel op? Zowel de gewone burgers als de lokale experts hadden heel wat bij te dragen. Zij schetsten de randvoorwaarden waarbinnen een warmtetransitie ook voor hen en de hele buurt een succesverhaal kon worden.

#eeklo #warmtetransitie #erwarmpjesinzitten #draagvlak #storytelling #participatie #maatwerk #burgersaanhetwoord #detaalvanhetvolk #lokalehelden

  • expertenoverleg

  • burgeroverleg

  • storytelling

  • focusgroepen

  • expertenoverleg

  • burgeroverleg

  • storytelling

  • focusgroepen