Complexe
ruimtelijke problemen

Klant: provincie Oost-Vlaanderen
Case: multi-stakeholderoverleg over ruimtelijke projecten

Complexe
ruimtelijke problemen

Klant: provincie Oost-Vlaanderen
Case: multi-stakeholderoverleg over ruimtelijke projecten

De dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Oost-Vlaanderen staat Oost-Vlaamse steden en gemeenten graag bij in complexe ruimtelijke problemen. Denk bijvoorbeeld aan de Scheldeoevers in Wetteren waar twee scholen, een rusthuis, een ziekenhuis, een erfgoedkasteel, een kerkhof, bedrijven, woningen, … een eigen plekje in de zon zoeken. Of denk aan de groeicampus in Buggenhout, waar drie scholen van drie netten een stoelendans uitvoeren en hun gebouwen ruilen, terwijl ook meerdere zorginstellingen, erfgoed, een zwembad en zoveel meer om aandacht schreeuwen. Of denk aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren, dat al jaren in het slop zit.

Wat deze drie cases gemeen hebben, is nood aan degelijke samenwerking van professionele partners los van hun eigen belangen. En daar zorgt Involved voor. Charrette-meetings, vergaderen tot we een oplossing hebben, helpen om consensus op te bouwen. Participatiewandelingen of busreizen zorgen voor informele uitwisseling. Goed onderbouwde werkgroepen ruimen de laatste problemen op. Steeds leidt het tot overeenkomsten, het delen van verantwoordelijkheden en goede wil om tot werkende oplossingen te komen. Steeds leiden we de provincie tot een punt waar ze weer verder kan en de ruimte letterlijk opklaart. Wat uiteraard helpt is dat Involved een goede communicator is, maar zelf ook pakken ruimtelijke ervaring heeft.

#planning #ruimtelijkeknopen #samenwerking #participatie #consensus #vakkennis

 • multi-stakeholderoverleg

 • procesbegeleiding

 • focusgroepen

 • participatiewandeling

 • participatieve busreis

 • participatiestrategie

 • multi-stakeholderoverleg

 • procesbegeleiding

 • focusgroepen

 • participatiewandeling

 • participatieve busreis

 • participatiestrategie

Een video naar aanleiding van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren.