Warmtenetten
in Limburg

Klant: provincie Limburg
Case: strategisch communicatieadvies over warmtezoneringsplannen

Warmtenetten
in Limburg

Klant: provincie Limburg
Case: strategisch communicatieadvies over warmtezoneringsplannen

Verwarmen met warmtepompen en warmtenetten, dat is de toekomst! Ook de provincie Limburg zet hier voluit op in. Fossiele brandstoffen zoals gas en stookolie moeten wijk per wijk plaats maken voor nieuwe, groenere alternatieven. Dit gebeurt geleidelijk, en daarom vraagt de provincie hulp bij drie wijken of gemeenten die als eerste aan de slag gaan. Op de agenda: kansen verkennen, wijkrenovatie, technische maatregelen en vooral veel communicatie en participatie. De provincie sprak Kelvin Solutions aan voor het technische luik, en Involved voor de draagvlakvorming.

Onze taak bestond uit peer analysis. De bestaande communicatie onder de loep nemen binnen de case Hamont-Achel en het werk van intercommunale STEBO. Advies in tekst en beeld. Het centrale adviesrapport voor burgers na een energieaudit van hun woning onderging een flinke facelift. Maar ook de presentaties, brochures, affiches, infographics, infopanelen en het fotomateriaal. En tot slot kwam er in het provinciehuis een gesmaakte interactieve masterclass communicatie voor lokale ambtenaren.

#warmte #woordenbeeld #draagvlak #peerreview #masterclass #Limburg

  • strategisch communicatieadvies

  • peer review

  • masterclass

  • strategisch communicatieadvies

  • peer review

  • masterclass