Openbaar onderzoek
in de kijker

Klant: departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Case: openbaar onderzoek vervoerregio’s

Totem nav een openbaar onderzoek van het regionaal mobiliteitsplan van de Vervoerregio Midwest

Openbaar onderzoek
in de kijker

Klant: departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Case: openbaar onderzoek vervoerregio’s

Totem nav een openbaar onderzoek van het regionaal mobiliteitsplan van de Vervoerregio Midwest

Stel, je werkt met een groep experts, gemeentebesturen, stakeholders en ambtenaren vier jaar aan een regionaal mobiliteitsplan. Dan komt uiteindelijk het moment dat je je eindproduct voorlegt aan het brede publiek. Iedereen mag immers meepraten over de gemaakte plannen. Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom want die kunnen het plan nog beter maken. Het officiële openbaar onderzoek is het sluitstuk van het proces. Dit moet dus een succes worden.

Ook een milieueffectenrapport, met bijhorende niet-technische samenvatting, maakte deel uit van het openbaar onderzoek.

Involved kreeg de taak om dat openbaar onderzoek te begeleiden. Een briefje aan het prikbord van je gemeente is ruim onvoldoende om het bekend te maken. Dan liever in elk gemeentehuis, maar ook in elke bib en op andere publieke plaatsen, een fraaie totem die de aandacht trekt. Bij elke totem een bijpassende folder. Voor de media een geschikt persbericht, voor de sociale media de juiste post en voor de infobladen van de lokale besturen een vlot artikel. En daarnaast ook een spectaculair acteursfilmpje met een bekend comedian. En in elke vervoerregio, we deden er zeven, een slotmoment met een fotoshoot waar de beleidsmensen het openbaar overzoek opstarten met een symbolische druk op de knop. Onze zuil met rode knop reisde het land door. En niemand kon naast dit openbaar onderzoek kijken.

#vervoerregio #socials #geefjemening #regionaalmobiliteitsplan

  • film

  • infototems

  • social media

  • folder

  • event

  • film

  • infototems

  • social media

  • folder

  • event

In de bib, het CC, het gemeentehuis, … overal stonden onze totems. In ongeveer de helft van Vlaanderen.

Departement MOW: film als oproep tot openbaar onderzoek