Partner van MOW
in Vlaanderen

Klant: Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)
Case: meerjarige communicatie en participatie in 7 vervoerregio’s

Partner van MOW
in Vlaanderen

Klant: Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)
Case: meerjarige communicatie en participatie in 7 vervoerregio’s

Het was een hele trip. Samen met de gemeenten van de vervoerregio’s werkte het departement Mobiliteit en Openbare Werken aan een regionaal mobiliteitsplan. Minstens vier jaar werk, van een hoog en complex technisch niveau. Een bundeling van publieke en private expertise, de beleidswensen van veel lokale besturen, en de doelstellingen van de hogere overheid. En dat in een context van files, klimaat, welzijn, openbaar vervoer en veranderde wetgeving. Het departement had ondersteuning nodig.

En voor communicatie en participatie leverde Involved die ondersteuning. Vier jaar lang volgde het ene initiatief het andere op in de vervoerregio’s Aalst, Brugge, Midwest, Oostende, Vlaamse Ardennen, Waasland en Westhoek. In elke fase van het traject en over elk thema gingen we in gesprek met de professionele stakeholders. Via peergroupsessies betrokken we ook jongeren, mensen met een beperking en andere doelgroepen. We werkten met reuzegrote kaarten, persona’s, monopolie-blokjes, … We maakten folders, brochures, geanimeerde PowerPoints, posts op de socials. We regisseerden een mini-docu en een acteursfilmpje. We vertaalden het milieueffectenrapport in mensentaal, en we schreven memoranda. We beheerden grote en succesvolle burgerbevragingen. We hielden persmomenten, webinars en panelgesprekken. Iedere vervoerregio heeft haar eigenheid en haar specifieke aanpak. Maar wat hen allen verbond was het professionalisme van de participatie en de communicatie.

#vervoerregio #participatie #communicatie #spervuurvaninitiatieven #enthousiasme #professionalisme

 • projectgidsen

 • multi-stakeholderoverleg

 • infosessies

 • peergroupsessies

 • infototems

 • folders

 • begeleiding openbaar onderzoek

 • verslaggeving

 • film

 • fotografie

 • webinars

 • memoranda

 • brochures

 • bevragingen

 • sociale media

 • presentaties

 • projectgidsen

 • multi-stakeholderoverleg

 • infosessies

 • peergroupsessies

 • infototems

 • folders

 • begeleiding openbaar onderzoek

 • verslaggeving

 • film

 • fotografie

 • webinars

 • memoranda

 • brochures

 • bevragingen

 • sociale media

 • presentaties