Kuurne grijpt
drastisch in

Klant: gemeente Kuurne
Case: communicatie over de centrumvernieuwing

Kuurne grijpt
drastisch in

Klant: gemeente Kuurne
Case: communicatie over de centrumvernieuwing

Kuurne gaat voor alle trefwoorden die vandaag gegeerd en trendy zijn: levendig, bereikbaar en groen. De gemeente aan de Leie laat in de periode 2021-2024 ingrijpende werken uitvoeren zowel boven als onder de grond. Er komen nieuwe rioleringen, groene pleinen, een warmtenet, meer verkeersveiligheid, minder steen en meer beleving. Zo’n groot project vraagt natuurlijk om een goede omkadering, met ruime communicatie en kansen om alle vragen van inwoners en betrokkenen op te vangen.

Involved staat in voor die communicatie, zowel om de plannen bekend te maken bij iedereen als om de werken te begeleiden. Minder hinder. Duidelijke werfaanduidingen. Omleidingen en toegankelijk gebleven handelszaken. Dit is een opdracht met veel overleg met de gemeente en de betrokkenen, samen plannen maken en inzetten van creatieve middelen. Zo maakten we veel gebruik van low budget-filmpjes. Dankzij de sterke scenario’s, de relevante inhoud en de originele invalshoek werden deze zeer goed

#Kuurne #centrumvernieuwing #wegenwerken #parking #mobiliteit #lowbudget #filmpjes #hethoeftnietaltijdstukkenvanmensentekosten #rioolwerken

  • communicatiecampagne

  • film

  • stakeholderoverleg

  • werfdoeken

  • folders

  • communicatiecampagne

  • film

  • stakeholderoverleg

  • werfdoeken

  • folders