Tijdelijke natuur
is ook waardevol

Klant: stad Ieper
Case: campagne voor tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur
is ook waardevol

Klant: stad Ieper
Case: campagne voor tijdelijke natuur

Op bedrijventerreinen ligt vaak veel grond te wachten op een bestemming. Percelen die nog aan een bedrijf moeten worden toegewezen, grond die een bedrijf in reserve houdt voor latere uitbreiding, hier en daar verloren hoekjes en ongebruikte stroken. Je kan die gewoon met gras inzaaien en regelmatig maaien, of je kan er de natuur haar gang laten gaan. Dat laatste is natuurlijk aan te bevelen, nu we natuur tekortkomen. Het is uiteraard tijdelijke natuur, de grond blijft bestemd voor de bedrijvigheid. Maar als er tussendoor vogels kunnen nestelen, pioniersplanten kunnen floreren en bijtjes de bloemen kunnen bezoeken, dan is dat mooi meegenomen. En verdwijnt het ene plaatsje in deze dynamische omgeving, dan komt er wel een ander vrij.

Nature at work

Ieper is ook overtuigd van deze vorm van tijdelijke natuur, en wil dit een steun in de rug geven. Er kwamen een logo en een huisstijl, een branding, een website en een campagne. En Involved mocht daarvoor zorgen. We kozen voor “nature at work”, als vlag om de lading te dekken. Een dynamische, economisch klinkende naam met wat dubbele lagen. Het past in een reeks ‘at work’ uitspraken zoals ‘benefits at work’. Maar hier gaat het om natuur in de werkomgeving. En vooral, het is de natuur die het grootste werk doet. Laat een stukje land gewoon liggen en de natuur ontwikkelt er haar eigen urban jungle. Natuur aan ’t werk.

#tijdelijkenatuur #atwork #communicatie #campagne #biodiversiteit #bedrijfsterrein

  • communicatiecampagne

  • huisstijl

  • website

  • logo

  • communicatiecampagne

  • huisstijl

  • website

  • logo