Hove staat sterk
in haar schoenen

Klant: gemeente Hove
Case: burgerparticipatie over het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan

Hove staat sterk
in haar schoenen

Klant: gemeente Hove
Case: burgerparticipatie over het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan

Hove is een kleine gemeente naast Antwerpen. Maar wel met een willetje. Hove is een rijke gemeente die gesteld is op haar eigenheid. Een gemeente met riante villa’s, kastelen, bossen en parken maar ook met druk verkeer, landbouwbedrijven en een fietsostrade. Hove heeft dus veel troeven en veel zorgen. Ook als het over innovatie gaat mag de gemeente zijn voetje naast grote broer Antwerpen zetten, want zij waren één van de eersten die werk maakten van het nieuwe instrument ‘gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan’. En dit alles samen met de inwoners.

Involved verzamelde een groep enthousiaste meedenkers. Burgers die zich vrijmaakten om drie avonden op rij na te denken over de ruimtelijke aspecten van hun gemeente. Dit leidde tot 64 concrete aanbevelingen. We checkten ook de mening van de gewone Hovenaar met een burgerbevraging en 654 Hovenaars gaven hun inbreng. Last but not least volgde een drukbezochte infomarkt die opnieuw een reeks ideeën opleverde. Vééél materiaal waar de ontwerpers mee aan het werk gingen en waarmee de conceptnota en later het beleidsplan vorm kunnen krijgen.

#Hove #beleidsplan #GRB #mobiliteit #groen #wonen #klimaat #openruimte #participatie #bottomupisgood #kleinmaarfijn #davidwintvangoliath

  • inwonersoverleg

  • bevraging

  • infomarkt

  • infopanelen

  • inwonersoverleg

  • bevraging

  • infomarkt

  • infopanelen