Danny is de oprichter van Involved, onder de oude naam O2, in 2005. Voordien was hij actief in het Vlaams parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europees parlement. Hij werkte ook op kabinetten van Vlaamse en federale ministers. Danny is een bevoorrecht getuige en medewerker aan diverse beleidsontwikkelingen op vlak van duurzaamheid en transitie. Zijn ervaring stelde hem in staat Involved uit te bouwen tot een gevestigde waarde op vlak van draagvlakvorming. Danny is een gewaardeerd strategisch adviseur en expert in communicatie- en participatietechnieken, heeft een scherp oog voor taal en vormgeving en deelt z’n kennis graag als docent.