Mike is een empathisch participatiebegeleider en moderator. Hij houdt van de vertaalslag tussen technische taal en mensentaal. Als landbouwkundig ingenieur, bio-ingenieur, met majoropleiding ruimtelijke ordening heeft hij daartoe de nodige bagage. Voor hij bij Involved aansloot was Mike diensthoofd bij OVAM en projectleider Europese milieubeleidsstudies bij Arcadis. Binnen Involved volgt Mike zijn voorliefde voor de gesproken en geschreven taal. Hij is vertrouwd met de thema’s ruimtelijke planning, mobiliteit, duurzame energie en circulaire economie. Mike is daarnaast een graag geziene gast op symposia, en heeft een trackrecord als docent en auteur voor milieuthema’s. Bij Involved vindt hij het ideale biotoop om al deze zaken te combineren.