Oude stad,
moderne aanpak

Klant: stad Brugge
Case: communicatie warmtezoneringsplan

Oude stad,
moderne aanpak

Klant: stad Brugge
Case: communicatie warmtezoneringsplan

Brugge staat bekend voor haar kleine middeleeuwse straten. Maar ook voor haar vooruitstrevend klimaatbeleid, onder andere op vlak van warmtenetten. Maar een warmtenet door die kleine straatjes wurmen, dat is niet eenvoudig. Of warmtepompen plaatsen in al die historische en beschermde panden? Een uitdaging, da’s zeker. Maar toch gaat Brugge op termijn voor woningverwarming zonder fossiele brandstoffen. De stad maakte daarvoor een warmtezoneringskaart op met aanduidingen van welke straten en wijken geschikt zijn voor welke vorm van duurzame verwarming, nu en in de toekomst.

Een belangrijk beleidsdocument dus, die kaart. Helaas voor gewone Bruggelingen wat te technisch en te moeilijk leesbaar. Involved hertekende de kaart. Of beter: wat eerst een kaart was, werd een infographic. Verstaanbaar en aantrekkelijk qua vormgeving, met een heldere legende en tekeningen. Brugge beschikt nu over een krachtig communicatiemiddel om haar plannen uit te leggen en de Bruggelingen kunnen met kennis van zaken meepraten of zelf hun verwarming regelen op lange termijn.

#Brugge #warmtetransitie #warmtenet #warmtezonering #langetermijn #infographic #helder #mooi #eenvoorbeeldvoorderest

  • warmtezoneringskaart

  • infographics

  • warmtezoneringskaart

  • infographics