WOW
MOW!

Klant: beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Casestrategisch plan klimaatcommunicatie

WOW
MOW!

Klant: beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Casestrategisch plan klimaatcommunicatie

Mobiliteit en Openbare Werken is een kanjerdomein binnen onze overheid, zeker als we spreken over klimaatzorg. Wat dacht je van het openbaar vervoer? Of van kustbescherming, de binnenvaart of de Oosterweelverbinding? Indeed, big business en niet voor broekies. Dit alles overzien vraagt al een mastermind à la Wednesday. Daarom beter een meerjarig strategisch klimaatplan, zodat iedereen weet wat en hoe. Maar hoe weten ze dat? Door dat plan ook te communiceren. Het strategisch klimaatplan krijgt een broertje: het strategisch klimaatcommunicatieplan. Dit moet zowel de geplande structurele communicatie als de ad hoc communicatie te begeleiden.

De Lijn, Wegen en Verkeer, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Lantis, de Werkvennootschap, de Vlaamse Waterweg en het departement Mobiliteit en Openbare Werken op één lijn zetten? Het kan. Het strategisch communicatieplan waakt over de doeltreffendheid van de communicatie, vermijdt elke vorm van greenwashing, en finetunet de correcte boodschappen en instrumenten voor de juiste doelstellingen en doelgroepen.

#strategie #communicatieplan #mobiliteit #openbarewerken #ziehetgroots #nogreenwashing #bigboys

  • communicatieplan
  • jaarprogramma

  • infographics
  • communicatieplan
  • jaarprogramma

  • infographics