75% minder
zwerfvuil

Klant: IVVO, IMOG, IVBO, MIROM, IVOO
Case: campagne voor minder zwerfvuil op school

75% minder
zwerfvuil

Klant: IVVO, IMOG, IVBO, MIROM, IVOO
Case: campagne voor minder zwerfvuil op school

Als ze ergens weten dat mensen soms vuilpotten zijn, dan is het wel op school. Lege blikjes, fruitresten (ja, dat is positive thinking), papiertjes, plastiek, … alles belandt op de speelplaats of in de schoolomgeving. Directie = not amused. En terecht.
Maar hoe leer je jongeren dat ze het beter in de vuilbak doen? Involved deed het met nudging, een techniek waarbij positieve keuzes op een subtiele manier worden geïntroduceerd en voor een gedragsverandering zorgen. 14 West-Vlaamse scholen werkten aan het project mee.
We startten met het wegwerken van foute nudgers zoals gore vuilbakken. In de plaats kwamen charmante, moderne vuilbakken met een inwerpopening, frisse kleuren en duidelijke sorteerinstructies.
Tijdens een praktijkexperiment gaven populaire tieners het goede voorbeeld en mochten ze anderen – voor deze ene keer – terechtwijzen. Onze influencers, zeg maar. In samenwerking met Kartje Kilo kwamen er filmpjes met leerkrachten én leerlingen. Top voor de socials.
Bij een traditioneel zeer moeilijk publiek (onze jeugd, jawel) blijkt nudging écht aan te slaan en dit zowel in ASO-scholen als in TSO- en BSO-scholen.

Resultaat: 75% minder zwerfvuil. Op basis van de bevindingen van dit onderzoeksproject formuleerden de West-Vlaamse intercommunales ook aanbevelingen voor scholen, bedrijven en beleidsmakers.

#opgeruimdstaatnetjes #inonzentijdginghetgeenwaarzijn #nudging #gedragsverandering #fanvanonzejeugd #onderwijs #ASO #TSO #BSO #indevuilbak #fanvanleerkrachten #InOnzenTijdDoenWijHetWel

  • communicatiecampagne

  • bevraging

  • film

  • praktijkexperiment

  • communicatiecampagne

  • bevraging

  • film

  • praktijkexperiment